Skolas darbības normatīvie dokumenti

  1) Skolas darba plāns  =>

  2) Skolas Iekšējās kārtības noteikumi =>

  3) Mācību sasniegumu vērtēšanas kārtība =>

  4) Skolotāju konsultāciju grafiks => 

  5) Skolas pašnovērtējums =>

  6) Rīgas Ukraiņu vidusskolā veicamo pretkorupcijas pasākumu  izpilde 2017.gadā =>

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. © Atjaunots:  2014  © 1024x768 >