Kad norisināsies valsts pārbaudes darbi?

http://www.lvportals.lv/visi/skaidrojumi/289327-20172018-macibugads-brivdienasunparbaudesdarbi/

Katru gadu Ministru kabinets apstiprina arī valsts pārbaudījumu laikus skolās. Šajā mācību gadā to regulē MK noteikumi Nr. 232 "Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku 2017./2018. mācību gadā".

Valsts pārbaudes darbi  3. klasē

Diagnosticējošais darbs ar kombinētu mācību saturu:

·         latviešu valodā: mutvārdu daļa – no 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;

·         mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa no 8. janvāra līdz 21. februārim, rakstu daļa – 22. februārī;

·         matemātikā: rakstiski – 28. februārī.

Diagnosticējošais darbs latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – rakstu daļa un mutvārdu daļa 8. martā.

Valsts pārbaudes darbi 6. klasē

Diagnosticējošie darbi notiks:

·         mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: mutvārdu daļa – no 2018. gada 8. janvāra līdz 20. februārim, rakstu daļa – 21. februārī;

·         matemātikā: rakstiski – 27. februārī;

·         latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa un mutvārdu daļa – 1. martā;

·         dabaszinībās: rakstiski – 6. martā.

Valsts pārbaudes darbi 9. klasē

Eksāmeni notiks:

·         latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa – 23. maijā, mutvārdu daļa – 23. un 24. maijā;

·         vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles: rakstu daļa – 29. maijā, mutvārdu daļa – 29. un 30. maijā;

·         matemātikā: rakstiski – 5. jūnijā;

·         mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās: rakstu daļa - 7. jūnijā, mutvārdu daļa – 7. un 8. jūnijā;

·         Latvijas vēsturē: rakstiski – 12. jūnijā.

Valsts pārbaudījumi 12. klasē

Obligātie centralizētie eksāmeni notiks:

·         Vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles:

·         angļu valodā: rakstu daļa – 13. martā, mutvārdu daļa – 13., 14. un 15. martā;

·         krievu valodā: rakstu daļa – 15. martā, mutvārdu daļa – 15. un 16. martā;

·         latviešu valodā: rakstiski – 22. maijā;

·         matemātikā: rakstiski – 25. maijā.

Skolēna izvēles priekšmeta centralizētie eksāmeni notiks:

·         Latvijas un pasaules vēsturē – 28. maijā;

·         bioloģijā – 30. maijā;

·         fizikā – 4. jūnijā;

·         ķīmijā – 6. jūnijā;

·         Skolēna izvēlētie eksāmeni notiks:

·         informātikā: rakstu daļa – 21. maijā, praktiskā daļa – 21. un 22. maijā;

·         ģeogrāfijā – 1. jūnijā;

·         ekonomikā – 8. jūnijā;

·         mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās – 11. jūnijā.

Tiem, kas eksāmenus kārtos vēlāk

Izglītojamiem, kuri attaisnojošu iemeslu dēļ nevarēs kārtot eksāmenus noteiktajā laikā, tie notiks:

9. klase

·         latviešu valodā mazākumtautību izglītības programmās – 18. jūnijā;

·         latviešu valodā latviešu mācībvalodas izglītības programmās – 20. jūnijā;

·         mazākumtautību valodā mazākumtautību izglītības programmās – 20. jūnijā;

·         vienā svešvalodā pēc izglītojamā izvēles – 22. jūnijā;

·         matemātikā – 26. jūnijā;

·         Latvijas vēsturē – 28. jūnijā.

12. klase:

·         pirmajā izvēlētajā svešvalodā: kombinēti – 13. jūnijā;

·         otrajā vai trešajā izvēlētajā svešvalodā – 22. jūnijā;

·         latviešu valodā – 14. jūnijā;

·         matemātikā – 15. jūnijā;

·         Latvijas un pasaules vēsturē – 18. jūnijā;

·         bioloģijā – 19. jūnijā;

·         fizikā – 20. jūnijā;

·         ķīmijā – 21. jūnijā;

·         informātikā –25. jūnijā;

·         ģeogrāfijā – 26. jūnijā;

·         ekonomikā – 27. jūnijā;

·         mazākumtautību valodā un literatūrā (krievu) mazākumtautību izglītības programmās – 28. jūnijā.

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, un izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Kad izsniegs sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību?

Tā kā obligāto centralizēto eksāmenu darbu sagatavošana vērtēšanai, to vērtēšana un datu apstrāde ilgst līdz trim nedēļām, tad latviešu valodas un matemātikas centralizēto eksāmenu norise ir plānota eksāmenu sesijas sākumā.

Ņemot vērā 2017./2018. mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību skolas varēs izsniegt 2018. gada 29. jūnijā.

 

Likumi un MK noteikumi
 

  1) Valsts pārbaudes darbi  ==>

  2) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku  ==>  

  3) Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem ==>

  4) Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību ==> 

  5) Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību ==> 

 6) Par valsts pārbaudījumiem 2017./2018. m.g. ==>

  7) Pārbaudes darbu paraugi (Valsts izglītības satura centrs) ==>

  8) Iepriekšējo gadu uzdevumi ==>

 9) Valsts pārbaudījumu grafiks (VISC) ==>       skolas ==>

 10) Valsts pārbaudes darbu programmas (norises kārtība)  ==>

 

 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©