Kad norisināsies valsts pārbaudes darbi?

https://lvportals.lv/skaidrojumi/298263-2018-2019-macibu-gads-brivdienas-un-parbaudes-darbi-2018

Izglītojamie, kuri atbrīvoti no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem uz termiņu, kas īsāks par sešiem mēnešiem, un izglītojamie, kuri neattaisnotu iemeslu dēļ nekārto eksāmenus noteiktajā laikā, tos var kārtot nākamajā mācību gadā.

Kad izsniegs sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību?

Tā kā obligāto centralizēto eksāmenu darbu sagatavošana vērtēšanai, to vērtēšana un datu apstrāde ilgst līdz trim nedēļām, tad latviešu valodas un matemātikas centralizēto eksāmenu norise ir plānota eksāmenu sesijas sākumā.

Ņemot vērā mācību gadā paredzēto valsts pārbaudījumu norises plānojumu, sertifikātus par vispārējo vidējo izglītību skolas varēs izsniegt 2019. gada 29. jūnijā.

 

 

Likumi un MK noteikumi
 

  1) Valsts pārbaudes darbi  ==>

  2) Noteikumi par valsts pārbaudes darbu norises laiku  ==>  

  3) Kārtība, kādā izglītojamie atbrīvojami no noteiktajiem valsts pārbaudījumiem ==>

  4) Noteikumi par centralizēto eksāmenu saturu un norises kārtību ==> 

  5) Noteikumi par valsts pārbaudījumu norises kārtību ==> 

 6) Par valsts pārbaudījumiem (NIID.LV) ==>

  7) Pārbaudes darbu paraugi (Valsts izglītības satura centrs) ==>

  8) Iepriekšējo gadu uzdevumi ==>

 9) Valsts pārbaudījumu grafiks (VISC) ==> 

 10) Valsts pārbaudes darbu programmas (norises kārtība)  ==>

11) Kārtība, kādā izsniedzami valsts atzīti vispārējās izglītības dokumenti ==>

 

 

Laipni lūgti!

 
               

   Jūs esat apmeklētājs. ©