Bibliotēka

Bibliotekāre:   Alla Kiseļova

Pieņemšanas laiki:

PIRMDIENA 8.00-16.00,

OTRDIENA 8.00- 15.45,

TREŠDIENA 8.00-16.00

CETURTDIENA 9.00-13.40

PIEKTDIENA Metodiskā diena

Skolā apstiprinātais mācību grāmatu saraksts

 /atbilstoši IZM apstiprinātajām māc.lit. sarakstam/

 Mācību grāmatas 1. klase

 

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Zaiga Ivana,

D. Urbanoviča

Ābece

„Raka”

2010

2.

Z. Anspoka,

A. Lanka

LAT-2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.

Avots

„LVAVA ”

2006

3.

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības

 

„ Zvaigzne ABC”

2005

4.

J. Mencis,

E. Krastiņa

Matemātika

 

„ Zvaigzne ABC”

2001

5.

Erna Raita

 День за днем: русский язык

„Zvaigzne ABC”

2007

6.

Н. Скрипченко,

М. Валушенко

Буквар

„Освiта”

2001

7.

I. Бiлий

Сходинки

„Освiта”

1995

8.

G. Andersone

Sociālās zinības 1.klasei  I un II daļas

(darba burtnīcas)

„ Zvaigzne ABC”

2005

9.

Vita Golubova,

Iveta Ikale

Ētika (darba burtnīca)

„ Zvaigzne ABC”

2005

10.

Ingrīda

Vilkārse,

Ieva Čerpinska

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2000

11.

Coralyn

Bradshaw

Jill Hadfield

Excellent! 1 (mācību grāmata un

darba burtnīca)

„Longman”

2003

     Mācību grāmatas 2. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Z. Anspoka,

A. Lanka

LAT-2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.

Strauts

 

„LVAVA ”

2006

2.

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības

 

„ Zvaigzne ABC”

2006

3.

J. Mencis,

E. Krastiņa

Matemātika

 

„ Zvaigzne ABC”

2002

4.

О. Савченко

 

Читанка I частина

„Освiта”

2002

5.

Erna Raita

 День за днем: русский язык

„Zvaigzne ABC”

2008

6.

О. Савченко

Читанка  II частина

„Освiта”

2002

7.

М. Бiлецька

Рiдна мова

„Освiта”

2000

8.

G. Andersone

Sociālās zinības I. daļa

„ Zvaigzne ABC”

2005

9.

G. Andersone

Sociālās zinības  II. daļa

 „Zvaigzne ABC”

 

2006

10.

Vita Golubova,

Iveta Ikale

Ētika

„ Zvaigzne ABC”

2005

11.

Ingrīda

Vilkārse,

Ieva Čerpinska

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2001

12.

Coralyn

Bradshaw

Jill Hadfield
 

Excellent! 1 (mācību grāmata un

darba burtnīca)

„Longman”

2003

 

Mācību grāmatas 3. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Z. Anspoka,

A. Lanka

LAT-2

Latviešu valoda mazākumtautību skolā.

Upe

 

„LVAVA ”

2004

2.

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības

 

„ Zvaigzne ABC”

2007

3.

J. Mencis,

E. Krastiņa

Matemātika

 

„ Zvaigzne ABC”

1999

4.

О. Савченко

 

Читанка I частина

„Освiта”

2002

5.

О. Савченко

 

Читанка  II частина

„Освiта”

2002

6.

Erna Raita

 День за днем: русский язык

„Zvaigzne ABC”

2009

7.

М. Вашуленко

Рiдна мова (3)2

„Освiта”

2000

8.

G. Andersone

Sociālās zinības I daļa

„ Zvaigzne ABC”

2005

9.

G. Andersone

Sociālās zinības II daļa

 “Zvaigzne ABC”,

 

2005

10.

Vita Golubova,

Iveta Ikale

Ētika (burtnīca)

„ Zvaigzne ABC”

2005

11.

Ingrīda

Vilkārse,

Ieva Čerpinska

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2002

12.

Bradshaw

Coralyn

Excellent! 2 (mācību grāmata)

Excellent! 2 (darba burtnīca)

“Longman”

2005

 

      Mācību grāmatas 4. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Svetlana Neilande ,u.c.

 

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā

 

„LVAVA ”

2010

2.

R. Arājs,

V. Drulle

Izzini pasauli! Dabaszinības

 

„ Zvaigzne ABC”

2005

3.

J. Mencis

 

Matemātika

 

„ Zvaigzne ABC”

2000

4.

G. Andersone

Sociālās zinības I., II daļas  

 

„ Zvaigzne ABC”

2005

5.

М. Гаврилина

Русский язык

„Mācību grāmata”

2002

6.

Н. Скрипченко

Читанка 4(3)

„Освiта”

1997

7.

М. Вашуленко

Рiдна мова I частина

„Освiта”

2004

8.

М. Вашуленко

Рiдна мова II частина

„Освiта”

2004

9.

Ingrīda

Vilkārse,

Imants Vasmanis

Mūzika

„ Zvaigzne ABC”

2002

10.

Wetz, Ben

English plus 1 (mācību grāmata)

                        (darba burtnīca)

“Oxford University

Press”

2011

 

Mācību grāmatas 5. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Z.Anspoka, M.Miņina

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā

„Latviešu valodas

aģentūra”

2009

2.

I.Vilks

Dabaszinības

„ Lielvārds ”

2006

3.

K. Veiss

Informātika pamatskolai

„Zvaigzne ABC”

2011

4.

Inese Lude,

Jolanta Lapiņa

Matemātika

„Pētergailis”

2011

5.

Imants Vasmanis,

 Ingrīda Vilkārse

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2003

6.

О. Глазова

Рiдна мова

„Освiта Украiни”

2005

7.

Раїса Мовчан

Українська лiтература

„Генеза”

2005

8.

В. Власов

Вступ до iсторї України 

„Генеза”

2001

9.

I. Гриценко

Гомiн вiкiв

„ Проза”

1994

10.

Ладыженская Т.А

Русский язык

„Просвящение”

2007

11.

Wetz, Ben

English plus 1 (mācību grāmata)

                        (darba burtnīca)

“Oxford University

Press”

2011

12.

M. Kulakova

Mājturība

„ Zvaigzne ABC”

2002

13.

G. Andersone

Sociālās zinības I., II. daļas

 

 „ Zvaigzne ABC”

 

2006

 

Mācību grāmatas  6. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

J.Bernāne, L.Pamiljane, V.Vaivade

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā

„Latviešu valodas

aģentūra”

2009

2.

Inese Lude,

Jolanta Lapiņa

Matemātika

„Pētergailis”

2012

3.

I.Vilks

Dabaszinības

 

„ Lielvārds ”

2007

4.

K. Veiss

Informātika pamatskolai

„Zvaigzne ABC”

2011

5.

R. Arhimionoks

Sociālās zinības

 

„RAKA”

2007

6.

Sarmīte Goldmane,

u.c..

Latvijas vēsture pamatskolai 1.d.

„Zvaigzne ABC”

2011

7

Vilnis Purēns

Pasaules vēsture pamatskolai 1.d.

„RAKA”

2011

8.

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2004

9.

О. Глазова

Рiдна мова

„ПЕДАГОГІЧНА

ПРЕСА”

2006

10.

Р. Мовчан

Українська лiтература

„Генеза”

2006

11.

К. Бунятян

Icторiя стародавнього свiту

„Лiбiдь”

1997

12.

Ладыженская Т.А

Русский язык

„Просвящение”

2007

13.

Wetz, Ben

English plus 2 (mācību grāmata)

                        (darba burtnīca)

“Oxford University

Press”

2012

14.

M. Kulakova

Mājturība

„ Zvaigzne ABC”

2004

 
 

Mācību grāmatas  7. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Aija, Kalve,

Ilze Sikāne,

Silvija Tretjakova

Latviešu literatūra (lasāmā grāmata)

 

„LVAVA”

2005

2.

Svetlana Neilande, u.c.

 

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā

„Latviešu valodas

aģentūra”

2010

3.

I.Lude, J. Lapiņa

Matemātika

„Pētergailis”

2013

4.

V. Vaicekauskiene

Sociālās zinības pamatskolai

 

„Zvaigzne ABC”

1999

5.

Anna Aizpure

 

Bioloģija. Botānika

„Zvaigzne ABC”

2012

6.

Agra Lipsberga

Ģeogrāfija

 

„Lielvārds”

2011

7.

Sarmīte Goldmane,

u.c..

Latvijas vēsture pamatskolai 2.d.

„Zvaigzne ABC”

2011

8.

Vilnis Purēns

Pasaules vēsture pamatskolai 2.d.

„RAKA”

2011

9.

I. Bloka

Informātika pamatskolai 3. daļa

„Mācību grāmata”

 2010

10.

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2005

11.

О. Глазова

Рiдна мова

„Зодіак - ЕКО”

2007

12.

В.  Цимбалюк

Українська лiтература

„Освiта”

2000

13.

В. Смолiй

Iсторiя України

„Освiта”

2000

14.

Ладыженская Т.А

Русский язык

„Просвящение”

2007

15.

Wetz, Ben

English plus 2 (mācību grāmata)

                        (darba burtnīca)

“Oxford University

Press”

2012

16.

M. Kulakova

Mājturība

„ Zvaigzne ABC”

2006

                                   

Mācību grāmatas  8. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Aija Kalve,

S.Tretjakova

Latviešu literatūra

 

„LVAVA”

2010

2.

Iveta

Marševska,

Svetlana Neilande

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā

„Latviešu valodas

aģentūra”

2012

3.

Andris Piterāns,

u.c.

Bioloģija. Zooloģija

„Zvaigzne ABC”

2006

4.

Ilze France,

Gunta Lāce

Matemātika

„Lielvārds”

2007

5.

Gita Andresone,

Guntars Catlaks

Sociālās zinības

„Zvaigzne ABC”

2009

6.

Druva-Druvaskalne,

N. Buile

Āzijas un Eiropas ģeogrāfija

 

„Zvaigzne ABC”

2012

7.

Vilnis Purēns

Pasaules vēsture pamatskolai 3.daļa

 Jaunie laiki

„Raka”

2013

8.

Sarmīte Goldmane,

 Aija Kļaviņa, u.c.

Latvijas vēsture pamatskolai. 3.

 

„Zvaigzne ABC”

2012

9.

S. Ozols

Ķīmija pamatskolai

„ Mācību grāmata”

1999

10.

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2005

11.

G. Gailītis  

Fizika pamatskolai 1.daļa. 

„RAKA”

2004

12.

G. Gailītis

Fizika pamatskolai 1.daļa.

 Praktiskie darbi

„RAKA”

2004

13.

I.  Ющук

 Рiдна мова

„Освiта”

2001

14.

О. Бандура

 Українська лiтература

  „Освiта”, 

1998

15.

Г. Швидько

 Iсторiя України ХVI-XVIII 

 

„Генеза”

1997

16.

В. Власов

Iсторiя України

„ А. С. К. ”

1997

17.

Ладыженская Т.А

Русский язык

„Просвящение”

2007

18.

Falla, Tim,

Paul A Davies

Solutions: Pre- Intermediate

(mācību grāmata)

 (darba burtnīca)

„Oxford University Press”

2012

19.

M. Kulakova

Mājturība un tehnoloģijas

„ Zvaigzne ABC”

2008

 
 

Mācību grāmatas  9. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

Aija Kalve,

Ilze Stikāne

Latviešu literatūra

 

„LVAVA ”

2011

2.

I. Marševska,

S. Neilande

Latviešu valoda mazākumtautību

skolā

„ LVAVA ”

2013

3.

S. Januma,

I. Lude

Ģeometrija pamatskolai 3.daļa

„Zvaigzne ABC”

2002

4.

J. Mencis

Algerba 3.daļa

„Zvaigzne ABC”

1997

5.

Gita Andresone,

Guntars Catlaks

Sociālās zinības

„Zvaigzne ABC”

2009

6.

V. Rasmane,

Ā. Vītols

Fizika pamatskolai 2.daļa.      

„RAKA”

2004

7.

V. Rasmane,

Ā. Vītols

Fizika pamatskolai 2.daļa.

 Praktiskie darbi

„RAKA”

2004

8.

G.Šustere

Latvijas ģeogrāfija   

„Zvaigzne ABC”

2012

9.

J. Freibergs       

Jaunāko laiku vēsture 20 gs.

„Zvaigzne ABC”

1998

10.

R. Gribuste,

D. Brante           

Bioloģija

„Lielvārds”

2013

11.

S. Ozols             

Ķīmija pamatskolai     

 

„Mācību grāmata”

1999

12.

Ilma Grauzdiņa,

Imants Vasmanis

Mūzika

„Zvaigzne ABC”

2008

13.

О. Глазова

Рiдна мова

„Зодіак - ЕКО”

2009

14.

Б. Степашин        

Українська лiтература     

„Освiта” 

1998

15.

Б. Степашин      

Хрестоматiя.  Джерела пружно б’ ють

„Освiта”

2002

16.

В. Власов          

Iсторiя України     

„ А. С. К.”

1997

17.

Ладыженская Т.А

Русский язык

„Просвящение”

2007

18.

Lindsay White, Rod Fricker

Success Intermediate (mācību grāmata)

                                    (darba burtnīca)

„Longman”

2007

19.

M. Kulakova

Mājturība un tehnoloģijas

„ Zvaigzne ABC”

2010


 

Mācību grāmatas 10. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma

autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

A. Skalberga

Latviešu literatūra

„Raka”

1999

2.

Vēsma

Veckāgana

Latviešu valoda

„Lielvārds”

2010

3.

M. Siņicins

Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klase

„Raka”

2005

4.

I. Lude,

D.Briņķe

Matemātika 1. daļa,  2. daļa

„Pētergailis”

2008

5.

E. Šilters,

V. Reguts un

U. Dzērve,

I. Eidiņš

Fizika

 

 

„Lielvārds”

2007

6.

Ā. Kaksis

Ķīmija

„Lielvārds”

2009

7.

J. Misāns,

V. Pāvulāne

Pasaules vēsture I. daļa

„Zvaigzne ABC”

2000

8.

Kārlis Veiss

Lietišķa informātika vidusskolai  1. daļa

„Zvaigzne ABC”

2007

9.

Līga Sausiņa 

Bioloģija vidusskolai, 1. un 2. daļas

„Zvaigzne ABC”

2008

10.

Z. Melbārde,

u.c.

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. daļa

„Zvaigzne ABC”

2009

11.

Rūta Bugavičute,

Vilnis Purēns

Mūzika vidusskolām

„Raka”

2012

12.

П. Хропко

Українська лiтература

 „Освiта”

2001

13.

О. М. Бiляєва

Українська мова

 „Освiта”

2000

14.

Г. Семенюк

Українська лiтература, Духовнi  кpиницi

I частина

 „Освiта”

1997

15.

Falla, Tim

Solutions: Intermediate  (mācību grāmata)

                                    (darba burtnīca)

„Oxford University Press”

2008

16.

Е. Марченко,

З. Савельева

Путь 1. Krievu valoda

„Zvaigzne ABC”

2007

 

Mācību grāmatas 11. klase

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

A. Skalberga

Latviešu literatūra

„Raka”

2000

2.

I. Urbanoviča

Latviešu valoda

„Zvaigzne ABC”

2011.

3.

M. Siņicins

Biznesa ekonomiskie pamati

10.-12. klase

„Raka”

2005

4.

A. Āboltiņa,

P. Čepuls

Ģeometrija vidusskolai

„Zvaigzne ABC”

2000

5.

D. Kriķis

Algebra III. daļa

„Zvaigzne ABC”

1999

6.

I. Lude,

D.Mētra, u.c.

Matemātika 1. daļa,  2. daļa

„Pētergailis”

2009

7.

E. Šilters,

V. Reguts un

Vinogradovs

Fizika

 

„Lielvārds”

2006

8.

Ā. Kaksis

Ķīmija

„Lielvārds”

2010

9.

V. Daukšte,

I. Butulis

Pasaules vēsture II. daļa

 

„Zvaigzne ABC”

2001

10.

A. Balode

Programmēšanas pamati

„Zvaigzne ABC”

2009

11.

Kārlis Veiss

Lietišķa informātika vidusskolai 2. daļa

„Zvaigzne ABC”

2009

12.

Līga Sausiņa 

Bioloģija vidusskolai, 3. daļa

„Zvaigzne ABC”

2009

13.

Z. Melbārde

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 1. daļa

„Zvaigzne ABC”

2009

14.

Rūta Bugavičute,

Vilnis Purēns

Mūzika vidusskolām

„Raka”

2012

15.

П. Хропко

Українська лiтература

„Освiта”

2001

16.

О. М. Бiляэва

Українська мова

 „Освiта”

2000

17.

Г. Семенюк

Українська лiтература,

Духовнi  кpиницi  II частина

 „Освiта”

1997

18.

Falla, Tim

Solutions: Upper-Intermediate

(mācību grāmata)

 (darba burtnīca)

„Oxford University Press”

2009

19.

Е. Марченко,

З. Савельева

Путь 2. Krievu valoda

„Zvaigzne ABC”

1998

 
Mācību grāmatas 12. klase

 

Nr.

p.k.

Izdevuma autors

Mācību grāmatas nosaukums

Izdevniecība

Gads

1.

A. Skalberga

Latviešu literatūra

„Raka”

2001

2.

Rita Lāce

Latviešu valoda

„Zvaigzne ABC”

1995

3.

M. Siņicins

Biznesa ekonomiskie pamati 10.-12. klase

„Raka”

2005

4.

A. Āboltiņa,

P. Čepuls

Ģeometrija vidusskolai

„Zvaigzne ABC”

2000

5.

D. Kriķis,

K. Šteiners

Algebra IV. daļa

„Zvaigzne ABC”

1999

6.

I. Lude,

D.Mētra, u.c.

Matemātika 1. daļa,  2. daļa

„Pētergailis”

2009

7.

V. Branka,

J.Krūmiņš

Fizika 1. daļa

„Zvaigzne ABC”

1997

8.

V. Branka,

J.Krūmiņš

Fizika 2. daļa

„Zvaigzne ABC”

1997

9.

 Edvīns Šilters

Fizika

„Lielvārds”

2008

10.

Ā. Kaksis

Ķīmija

„Lielvārds”

2012

11.

V. Daukšte,

I. Butulis

Pasaules vēsture III. daļa

„Zvaigzne ABC”

2003

12.

V. Klišāns

Vēsture vidusskolai IV daļa

„Zvaigzne ABC”

2005

13.

A. Balode

Programmēšanas pamati

„Zvaigzne ABC”

2009

14.

Z. Melbārde

Pasaules ģeogrāfija vidusskolai 2. daļa

„Zvaigzne ABC”

2010

15.

Līga Sausiņa 

Bioloģija vidusskolai, 4. daļa

„Zvaigzne ABC”

2010

16.

G. Catlaks,

J. Ikstens

Politika un tiesības vidusskolai

„Zvaigzne ABC”

2003

17.

Rūta Bugavičute,

Vilnis Purēns

Mūzika vidusskolām

„Raka”

2012

18.

Р. В. Мовчан

Українська лiтература

 „Перун”

1998

19.

О. М. Бiляэва

Українська мова 10-12 класи

 „Освiта”

2004

20.

Р. В. Мовчан

Українська лiтература, Хрестоматiя

 „Перун”

2001

21.

Falla,

Tim & Davies, Paul A

Solutions Advanced   (mācību grāmata)

                                    (darba burtnīca)

 

„Oxford University Press”

2009

22.

Е. Марченко,

З. Савельева

Путь 3. Krievu valoda

„Zvaigzne ABC”

1999

 

 

 

Laipni lūgti!

 
               
       

   Jūs esat apmeklētājs. ©